Om Namah Shivay
Babaji.ws

Sada Shiva Dham Kirtan
Recorded at Sada Shiva Dham ashram (Loenen, Holland), by Emam
Pujari - lead vocals and harmonium; Emam - dumbak

(1) Hari Om Namah Shivay

(2) Jai Jai Durga Devi Ma
(3) Hare Krishna

(4) Om Namah Shivay
(5) Om Kar Guruji

(6) He Bhavani He Kalyani
(7) Shiva Shambo

(8) Jai Mata Kali
(9) Govinda Jai Jai

(10) Om Namah Shivaya

(11) Om Namah Shivay Namah Om